Bạn đã sẵn sàng cho công việc dự định tại Yakult chưa?

Chúng tôi luôn hoan nghênh bạn nộp đơn ứng tuyển, hãy cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ và cùng bạn tìm hiểu nguyện vọng.

Chọn mục ứng tuyển ở trên và hoàn thiện thông tin bên dưới

Tỉnh thành*
Quận/Huyện*
Phường/Xã*
Địa chỉ (Số nhà, tên đường)*
Vị trí*
Chọn mục ứng tuyển ở trên và hoàn thiện thông tin bên dưới
Họ tên*
Công việc hiện tại*
Điện thoại*
Năm sinh*

(*) Nội dung bắt buộc điền