Hãy gia nhập cùng chúng tôi và tạo nên điều khác biệt

Với môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp, bạn sẽ phát triển mạnh mẽ khi tham gia cùng chúng tôi!

NVKD - Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Bình Phước

Mức lương: 9,713,188 - 12,713,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên PR

Làm việc tại: Bình Phước

Mức lương: 8,487,988 - 9,487,988

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên Admin Tổng hợp

Làm việc tại: Bình Phước

Mức lương: 9,144,017 - 9,644,017

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên PR và Khoa học

Làm việc tại: Yên Bái

Mức lương: 8,377,488 - 9,377,488

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Yên Bái

Mức lương: 9,602,688 - 12,602,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên Admin tổng hợp

Làm việc tại: Yên Bái

Mức lương: 9,033,517 - 9,533,517

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Admin Tổng Hợp

Làm việc tại: Lâm Đồng

Mức lương: 9,144,017 ~ 9,644,017

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Lâm Đồng

Mức lương: 9,713,188 - 12,713,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Long An

Mức lương: 9,713,188 - 12,713,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Trà Vinh

Mức lương: 9,713,188 - 12,713,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao dịch đàm phán

Làm việc tại: Bình Dương - Dĩ An

Mức lương: 9,244,688 - 12,244,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên PR

Làm việc tại: Hải Dương

Mức lương: 8,487,988 - 9,487,988

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên kinh doanh - Ban phát triển

Làm việc tại: Vĩnh Long

Mức lương: 9,602,688 - 12,602,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên kinh doanh - Ban phát triển

Làm việc tại: Đồng Tháp

Mức lương: 9,602,688 - 12,602,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Đồng Tháp

Mức lương: 9,602,688 - 12,602,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Bán hàng trực tiếp - Quản lý CTV

Làm việc tại: Đồng Tháp

Mức lương: 8,642,688 - 11,642,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Quảng Trị

Mức lương: 9,713,188 - 12,713,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Bắc Giang

Mức lương: 9,602,688 - 12,602,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên PR

Làm việc tại: Vũng Tàu

Mức lương: 8,487,988 - 9,487,988

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Bán hàng trực tiếp - Ban phát triển

Làm việc tại: Tiền Giang

Mức lương: 8,753,188 - 17,603,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà - Ban phát triển

Làm việc tại: Tiền Giang

Mức lương: 9,713,188 - 18,563,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Thái Nguyên

Mức lương: 9,628,434-12,628,434

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên Admin tổng hợp

Làm việc tại: Thái Nguyên

Mức lương: 9,144,017 - 9,644,017

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên PR - Truyền Thông

Làm việc tại: Bình Định

Mức lương: 8,377,488 - 9,377,488

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Cộng tác viên bán hàng trực tiếp

Làm việc tại: Long An

Mức lương: 7,000,000-10,000,000

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Kiên Giang

Mức lương: 9,713,188 - 12,713,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Ban phát triển

Làm việc tại: Kiên Giang

Mức lương: 9,713,188 - 12,713,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Nam Định

Mức lương: 9,713,188 - 12,713,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Ban phát triển

Làm việc tại: Cần Thơ

Mức lương: 9,713,188 - 12,713,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên Admin - BHTT

Làm việc tại: Tp Hồ Chí Minh

Mức lương: 8,421,688 ~ 8,921,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên quản lý PG siêu thị

Làm việc tại: Tp Hồ Chí Minh

Mức lương: 9,444,688-12,444,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Bán hàng trực tiếp - Có bằng B2

Làm việc tại: Tp Hồ Chí Minh

Mức lương: 9,084,688 -12,784,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Bán hàng trực tiếp (Ưu tiên Có bằng B2)

Làm việc tại: Tp Hồ Chí Minh

Mức lương: 9,084,688 - 12,084,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao dịch đàm phán

Làm việc tại: Tp Hồ Chí Minh

Mức lương: 9,444,688-12,444,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Cộng tác viên bán hàng trực tiếp

Làm việc tại: Tp Hồ Chí Minh

Mức lương: 7,000,000 - 10,000,0000

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao hàng tận nhà

Làm việc tại: Tp Hồ Chí Minh

Mức lương: 9,924,688-12,924,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD - Ban phát triển

Làm việc tại: Bình Dương - Thủ Dầu Một

Mức lương: 9,823,688 - 12,823,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao dịch đàm phán

Làm việc tại: Hà Nội

Mức lương: 9,444,688-12,444,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Giám sát PR và Khoa học

Làm việc tại: Hà Nội

Mức lương: 18,738,631 - 19,738,631

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Ban Phát Triển

Làm việc tại: Hà Nội

Mức lương: 10,020,688 - 13,020,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Nhân viên PR và Khoa học

Làm việc tại: Vinh - Nghệ An

Mức lương: 9,968,909-10,968,909

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Làm việc tại: Biên Hòa

Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Giao Hàng Tận Nhà

Làm việc tại: Biên Hòa

Mức lương: 9,823,688 - 12,823,688

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

NVKD Ban Phát Triển Miền Trung

Làm việc tại: Đà Nẵng

Mức lương: 9,713,188 - 18,563,188

Hạn chót: 31/10/2021

Nộp hồ sơ Xem Chi tiết

Phúc lợi

khi làm việc tại Yakult

Trở thành một thành viên của chúng tôi, bạn sẽ luôn được hưởng đầy đủ quyền lợi.

Xem thêm

Tuyển dụng

Yakult Ladies

Hãy tham gia đội ngũ bán hàng thân thiện và tận tâm - Yakult Ladies

Nộp hồ sơ Xem chi tiết

Tôi là Yakult Lady giao hàng tận nhà, ngày ngày tôi đem sản phẩm Yakult đến giao cho khách hàng… Xem tiếp

Ms. Cúc

Môi trường làm việc tại Yakult

Văn hóa công ty chính là chất keo gắn kết sự phát triển của con người với sự phát triển của doanh nghiệp. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Yakult vẫn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống quý báu bên cạnh việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Chính những yếu tố đó đã giúp Yakult trở thành một công ty có nét văn hóa đặc sắc và hiện đại, và là niềm tự hào của những con người Yakult.

Bên cạnh đó, xác định con người là tài sản quý giá và là yếu tố cốt lõi của sự tồn tại, Yakult rất chú trọng đến chính sách đào tạo, đãi ngộ và thăng tiến. Xây dựng môi trường làm việc cởi mở, cạnh tranh, đề cao tinh thần đồng đội, trách nhiệm và tôn trọng cá nhân chính là điều kiện tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của nhân viên.

Chuyên nghiệp

CỞI MỞ

CẠNH TRANH

PHÁT TRIỂN